zawiadomienie o wszczęciu na wniosek TOP FARMS Głubczyce Sp. z o. o., postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Zakładu Rolnego w Gołuszowicach do rowu melioracyjnego ZŁA w km 0+675 na działce nr 454/2 obręb Gołuszowice k.m. 2 https://bip.opolskie.pl/2010/04/zawiadomienie-o-wszczeciu-na-wniosek-top-farms-glubczyce-sp-z-o-o-postepowania-w-sprawie-o-udzielenie-pozwolenia-wodnoprawnego-na-wprowadzanie-wod-opadowych-i-roztopowych-z-terenu-zakladu-rolnego-2/ 20.04.2010 https://bip.opolskie.pl/2010/04/zawiadomienie-o-wszczeciu-na-wniosek-top-farms-glubczyce-sp-z-o-o-postepowania-w-sprawie-o-udzielenie-pozwolenia-wodnoprawnego-na-wprowadzanie-wod-opadowych-i-roztopowych-z-terenu-zakladu-rolnego-2/
Manfred Grabelus Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Aleksandra Kaczmarek Województwo Opolskie