zawiadomienie o wszczęciu na wniosek TOP FARMS Głubczyce Sp. z o. o., postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Zakładu Rolnego w Dzbańcach do rowu melioracyjnego (bez nazwy) w km 0+495 na działce nr 343/1 obręb Dzbańce k.m. 1 https://bip.opolskie.pl/2010/04/zawiadomienie-o-wszczeciu-na-wniosek-top-farms-glubczyce-sp-z-o-o-postepowania-w-sprawie-o-udzielenie-pozwolenia-wodnoprawnego-na-odprowadzanie-wod-opadowych-i-roztopowych-z-terenu-zakladu-rolnego/ 20.04.2010 https://bip.opolskie.pl/2010/04/zawiadomienie-o-wszczeciu-na-wniosek-top-farms-glubczyce-sp-z-o-o-postepowania-w-sprawie-o-udzielenie-pozwolenia-wodnoprawnego-na-odprowadzanie-wod-opadowych-i-roztopowych-z-terenu-zakladu-rolnego/
Manfred Grabelus Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Aleksandra Kaczmarek Województwo Opolskie