Uchwała Nr 4828/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 w sprawie przyjęcia projektu umowy w sprawie partycypacji w kosztach opracowania projektu melioracji szczegółowych w miejscowości Szczyty https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-48282010-z-dnia-20-kwietnia-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-w-sprawie-partycypacji-w-kosztach-opracowania-projektu-melioracji-szczegolowych-w-miejscowosci-szczyty/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 20.04.2010 4828/2010 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-48282010-z-dnia-20-kwietnia-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-w-sprawie-partycypacji-w-kosztach-opracowania-projektu-melioracji-szczegolowych-w-miejscowosci-szczyty/https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-48282010-z-dnia-20-kwietnia-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-w-sprawie-partycypacji-w-kosztach-opracowania-projektu-melioracji-szczegolowych-w-miejscowosci-szczyty/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – Grzegorz Szymański Sylwia Jóźków Województwo Opolskie