Uchwała Nr 4798/2010 z dnia 09 kwietnia 2010 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju i upowszechniania zadań publicznych w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury w roku 2010 https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47982010-z-dnia-09-kwietnia-2010-w-sprawie-rozstrzygniecia-otwartego-konkursu-ofert-i-udzielenia-dotacji-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-rozwoju-i-upowszechniania-zadan-publiczn/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 09.04.2010 4798/2010 Kultura, sport i turystyka https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47982010-z-dnia-09-kwietnia-2010-w-sprawie-rozstrzygniecia-otwartego-konkursu-ofert-i-udzielenia-dotacji-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-rozwoju-i-upowszechniania-zadan-publiczn/https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47982010-z-dnia-09-kwietnia-2010-w-sprawie-rozstrzygniecia-otwartego-konkursu-ofert-i-udzielenia-dotacji-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-rozwoju-i-upowszechniania-zadan-publiczn/
Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki - Janusz Wójcik Sylwia Jóźków Województwo Opolskie