Uchwała Nr 4796/2010 z dnia 07 kwietnia 2010 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu pn. Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu – II edycja w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47962010-z-dnia-07-kwietnia-2010-w-sprawie-przyjecia-do-realizacji-projektu-systemowego-wojewodzkiego-osrodka-doskonalenia-informatycznego-i-politechnicznego-w-opolu-pn-kompetentne-kadry/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 07.04.2010 4796/2010 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47962010-z-dnia-07-kwietnia-2010-w-sprawie-przyjecia-do-realizacji-projektu-systemowego-wojewodzkiego-osrodka-doskonalenia-informatycznego-i-politechnicznego-w-opolu-pn-kompetentne-kadry/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie