Uchwała Nr 4795/2010 z dnia 07 kwietnia 2010 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47952010-z-dnia-07-kwietnia-2010-w-sprawie-wyboru-do-dofinansowania-projektu-ujetego-w-indykatywnym-planie-inwestycyjnym-w-ramach-poddzialania-1-1-1-wsparcie-instytucji-otoczenia-biznesu-r/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 07.04.2010 4795/2010 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47952010-z-dnia-07-kwietnia-2010-w-sprawie-wyboru-do-dofinansowania-projektu-ujetego-w-indykatywnym-planie-inwestycyjnym-w-ramach-poddzialania-1-1-1-wsparcie-instytucji-otoczenia-biznesu-r/https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47952010-z-dnia-07-kwietnia-2010-w-sprawie-wyboru-do-dofinansowania-projektu-ujetego-w-indykatywnym-planie-inwestycyjnym-w-ramach-poddzialania-1-1-1-wsparcie-instytucji-otoczenia-biznesu-r/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie