Uchwała Nr 4792/2010 z dnia 07 kwietnia 2010 w sprawie przyjęcia porozumienia dotyczącego przyznawania przez Województwo Opolskie prawa do korzystania i posługiwania się Znakiem obchodów Roku Chopinowskiego 2010 https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47922010-z-dnia-07-kwietnia-2010-w-sprawie-przyjecia-porozumienia-dotyczacego-przyznawania-przez-wojewodztwo-opolskie-prawa-do-korzystania-i-poslugiwania-sie-znakiem-obchodow-roku-chopinow/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 07.04.2010 4792/2010 Kultura, sport i turystyka https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47922010-z-dnia-07-kwietnia-2010-w-sprawie-przyjecia-porozumienia-dotyczacego-przyznawania-przez-wojewodztwo-opolskie-prawa-do-korzystania-i-poslugiwania-sie-znakiem-obchodow-roku-chopinow/https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47922010-z-dnia-07-kwietnia-2010-w-sprawie-przyjecia-porozumienia-dotyczacego-przyznawania-przez-wojewodztwo-opolskie-prawa-do-korzystania-i-poslugiwania-sie-znakiem-obchodow-roku-chopinow/
Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki - Janusz Wójcik Sylwia Jóźków Województwo Opolskie