Uchwała Nr 4791/2010 z dnia 07 kwietnia 2010 w sprawie przyjęcia projektu umowy dotyczącej przekazania dotacji przez Gminę Opole (Miasto Opole) dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na przebudowę Oddziału i Poradni Chorób Zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Kośnego 53 https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47912010-z-dnia-07-kwietnia-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-dotyczacej-przekazania-dotacji-przez-gmine-opole-miasto-opole-dla-wojewodztwa-opolskiego-z-przeznaczeniem-na-przebudow/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 07.04.2010 4791/2010 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47912010-z-dnia-07-kwietnia-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-dotyczacej-przekazania-dotacji-przez-gmine-opole-miasto-opole-dla-wojewodztwa-opolskiego-z-przeznaczeniem-na-przebudow/https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47912010-z-dnia-07-kwietnia-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-dotyczacej-przekazania-dotacji-przez-gmine-opole-miasto-opole-dla-wojewodztwa-opolskiego-z-przeznaczeniem-na-przebudow/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie