Uchwała Nr 4788/2010 z dnia 07 kwietnia 2010 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie powierzenia realizacji inwestycji w ciągu dróg wojewódzkich Gminie Dobrzeń Wielki https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47882010-z-dnia-07-kwietnia-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-powierzenia-realizacji-inwestycji-w-ciagu-drog-wojewodzkich-gminie-dobrzen-wi/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 07.04.2010 4788/2010 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47882010-z-dnia-07-kwietnia-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-powierzenia-realizacji-inwestycji-w-ciagu-drog-wojewodzkich-gminie-dobrzen-wi/https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47882010-z-dnia-07-kwietnia-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-powierzenia-realizacji-inwestycji-w-ciagu-drog-wojewodzkich-gminie-dobrzen-wi/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – Grzegorz Szymański Sylwia Jóźków Województwo Opolskie