Uchwała Nr 4787/2010 z dnia 07 kwietnia 2010 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przystąpienia Województwa Opolskiego do „Porozumienia Międzyregionalnego na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC)" https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47872010-z-dnia-07-kwietnia-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-przystapienia-wojewodztwa-opolskiego-do-porozumienia-miedzyregionaln/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 07.04.2010 4787/2010 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47872010-z-dnia-07-kwietnia-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-przystapienia-wojewodztwa-opolskiego-do-porozumienia-miedzyregionaln/https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47872010-z-dnia-07-kwietnia-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-przystapienia-wojewodztwa-opolskiego-do-porozumienia-miedzyregionaln/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – Grzegorz Szymański Sylwia Jóźków Województwo Opolskie