Uchwała Nr 4785/2010 z dnia 07 kwietnia 2010 w sprawie przyjęcia projektu aneksu do umowy zlecenia nr 48/2010 z dnia 11 marca 2010 r. zawartej pomiędzy Województwem Opolskim a Uniwersytetem Opolskim https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47852010-z-dnia-07-kwietnia-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-do-umowy-zlecenia-nr-482010-z-dnia-11-marca-2010-r-zawartej-pomiedzy-wojewodztwem-opolskim-a-uniwersytetem-opolskim/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 07.04.2010 4785/2010 Rolnictwo i obszary wiejskie https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47852010-z-dnia-07-kwietnia-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-do-umowy-zlecenia-nr-482010-z-dnia-11-marca-2010-r-zawartej-pomiedzy-wojewodztwem-opolskim-a-uniwersytetem-opolskim/https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47852010-z-dnia-07-kwietnia-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-do-umowy-zlecenia-nr-482010-z-dnia-11-marca-2010-r-zawartej-pomiedzy-wojewodztwem-opolskim-a-uniwersytetem-opolskim/
p.o. Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Wiesław Kryniewski Sylwia Jóźków Województwo Opolskie