Uchwała Nr 4781/2010 z dnia 07 kwietnia 2010 w sprawie zmiany uchwały nr 4271/2009 z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia „Okresowego planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 na rok 2010” z późniejszymi zmianami https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47812010-z-dnia-07-kwietnia-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-42712009-z-dnia-15-grudnia-2009-roku-w-sprawie-przyjecia-okresowego-planu-ewaluacji-regionalnego-programu-operacyjneg/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 07.04.2010 4781/2010 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47812010-z-dnia-07-kwietnia-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-42712009-z-dnia-15-grudnia-2009-roku-w-sprawie-przyjecia-okresowego-planu-ewaluacji-regionalnego-programu-operacyjneg/https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47812010-z-dnia-07-kwietnia-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-42712009-z-dnia-15-grudnia-2009-roku-w-sprawie-przyjecia-okresowego-planu-ewaluacji-regionalnego-programu-operacyjneg/
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej – Krzysztof Kiełbasa Sylwia Jóźków Województwo Opolskie