Uchwała Nr 4780/2010 z dnia 07 kwietnia 2010 w sprawie zgłoszenia wniosków do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biestrzynnik, gm. Ozimek https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47802010-z-dnia-07-kwietnia-2010-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-biestrzynnik-gm-ozimek/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 07.04.2010 4780/2010 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47802010-z-dnia-07-kwietnia-2010-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-biestrzynnik-gm-ozimek/
Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej - Jolanta Paszkiewicz Sylwia Jóźków Województwo Opolskie