Uchwała Nr 4778/2010 z dnia 01 kwietnia 2010 w sprawie zmiany uchwały nr 2070/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia „Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013” zmienionej uchwałą nr 2628/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 listopada 2008 r., uchwałą nr 2929/2009 z dnia 23 lutego 2009 r., uchwałą nr 3716/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r., uchwałą nr 4122/2009 z dnia 18 listopada 2009r. oraz uchwałą nr 4408/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47782010-z-dnia-01-kwietnia-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-20702008-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-8-lipca-2008-r-w-sprawie-przyjecia-vademecum-dla-beneficjentow-rpo-wo/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 01.04.2010 4778/2010 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47782010-z-dnia-01-kwietnia-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-20702008-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-8-lipca-2008-r-w-sprawie-przyjecia-vademecum-dla-beneficjentow-rpo-wo/https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47782010-z-dnia-01-kwietnia-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-20702008-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-8-lipca-2008-r-w-sprawie-przyjecia-vademecum-dla-beneficjentow-rpo-wo/https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47782010-z-dnia-01-kwietnia-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-20702008-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-8-lipca-2008-r-w-sprawie-przyjecia-vademecum-dla-beneficjentow-rpo-wo/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie