Uchwała Nr 4777/2010 z dnia 01 kwietnia 2010 w sprawie zmiany uchwały Nr 1324/2008 z dnia 3 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, zmienionej uchwałami Nr 1365/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r., Nr 1419/2008 z dnia 4 lutego 2008 r., Nr 1752/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r., Nr 2101/2008 z dnia 15 lipca 2008 r., Nr 2438/2008 z dnia 9 października 2008 r., Nr 2879/2009 z dnia 5 lutego 2009 r., Nr 3117/2009 z dnia 31 marca 2009 r., Nr 3441/2009z dnia 5 czerwca 2009 r., Nr 3634/2009 z dnia 16 lipca 2009 r., Nr 3801/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r., Nr 3961/2009 z dnia 9 października 2009 r., Nr 4369/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. oraz Nr 4717/2010 z dnia 22 marca 2010 r. https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47772010-z-dnia-01-kwietnia-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-13242008-z-dnia-3-stycznia-2008-r-w-sprawie-przyjecia-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyj/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 01.04.2010 4777/2010 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47772010-z-dnia-01-kwietnia-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-13242008-z-dnia-3-stycznia-2008-r-w-sprawie-przyjecia-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyj/https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47772010-z-dnia-01-kwietnia-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-13242008-z-dnia-3-stycznia-2008-r-w-sprawie-przyjecia-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyj/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie