Uchwała Nr 4776/2010 z dnia 30 marca 2010 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2010 rok https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47762010-z-dnia-30-marca-2010-w-sprawie-zmiany-planu-finansowego-dochodow-i-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2010-rok/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 30.03.2010 4776/2010 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47762010-z-dnia-30-marca-2010-w-sprawie-zmiany-planu-finansowego-dochodow-i-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2010-rok/https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47762010-z-dnia-30-marca-2010-w-sprawie-zmiany-planu-finansowego-dochodow-i-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2010-rok/
Dyrektor Departamentu Finansów - Stanisław Mazur Sylwia Jóźków Województwo Opolskie