Uchwała Nr 4772/2010 z dnia 29 marca 2010 w sprawie przyznania Gminie Łambinowice dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w województwie opolskim https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47722010-z-dnia-29-marca-2010-w-sprawie-przyznania-gminie-lambinowice-dotacji-z-terenowego-funduszu-ochrony-gruntow-rolnych-w-wojewodztwie-opolskim/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 29.03.2010 4772/2010 Rolnictwo i obszary wiejskie https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47722010-z-dnia-29-marca-2010-w-sprawie-przyznania-gminie-lambinowice-dotacji-z-terenowego-funduszu-ochrony-gruntow-rolnych-w-wojewodztwie-opolskim/
p.o. Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Wiesław Kryniewski Sylwia Jóźków Województwo Opolskie