Uchwała Nr 4755/2010 z dnia 29 marca 2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni na terenie Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47552010-z-dnia-29-marca-2010-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wydzierzawienie-powierzchni-na-terenie-wojewodzkiego-centrum-medycznego-w-opolu/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 29.03.2010 4755/2010 Geodezja, kartografia i gospodarka nieruchomościami https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47552010-z-dnia-29-marca-2010-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wydzierzawienie-powierzchni-na-terenie-wojewodzkiego-centrum-medycznego-w-opolu/
Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Jacek Górny Sylwia Jóźków Województwo Opolskie