Uchwała Nr 4752/2010 z dnia 29 marca 2010 w sprawie przyjęcia projektu umowy w sprawie partycypacji w kosztach opracowania projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Niemodlin – Wydrowice” https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47522010-z-dnia-29-marca-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-w-sprawie-partycypacji-w-kosztach-opracowania-projektu-budowlano-wykonawczego-dla-zadania-pn-przebudowa/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 29.03.2010 4752/2010 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47522010-z-dnia-29-marca-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-w-sprawie-partycypacji-w-kosztach-opracowania-projektu-budowlano-wykonawczego-dla-zadania-pn-przebudowa/https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47522010-z-dnia-29-marca-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-w-sprawie-partycypacji-w-kosztach-opracowania-projektu-budowlano-wykonawczego-dla-zadania-pn-przebudowa/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – Grzegorz Szymański Sylwia Jóźków Województwo Opolskie