Uchwała Nr 4751/2010 z dnia 29 marca 2010 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącej przyjęcia „Rezolucji Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie poparcia działań zmierzających do utrzymania Izby Celnej w Opolu” https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47512010-z-dnia-29-marca-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-dotyczacej-przyjecia-rezolucji-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-poparcia/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 29.03.2010 4751/2010 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47512010-z-dnia-29-marca-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-dotyczacej-przyjecia-rezolucji-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-poparcia/https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47512010-z-dnia-29-marca-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-dotyczacej-przyjecia-rezolucji-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-poparcia/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – Grzegorz Szymański Sylwia Jóźków Województwo Opolskie