Uchwała Nr 4750/2010 z dnia 29 marca 2010 w sprawie przyznania indywidualnego stypendium sportowego dla zawodnika województwa opolskiego osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47502010-z-dnia-29-marca-2010-w-sprawie-przyznania-indywidualnego-stypendium-sportowego-dla-zawodnika-wojewodztwa-opolskiego-osiagajacego-wysokie-wyniki-sportowe-we-wspolzawodnictwie-miedz/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 29.03.2010 4750/2010 Kultura, sport i turystyka https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47502010-z-dnia-29-marca-2010-w-sprawie-przyznania-indywidualnego-stypendium-sportowego-dla-zawodnika-wojewodztwa-opolskiego-osiagajacego-wysokie-wyniki-sportowe-we-wspolzawodnictwie-miedz/
Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki - Janusz Wójcik Sylwia Jóźków Województwo Opolskie