Uchwała Nr 4748/2010 z dnia 29 marca 2010 w sprawie cofnięcia stypendium sportowego zawodnikowi województwa opolskiego https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47482010-z-dnia-29-marca-2010-w-sprawie-cofniecia-stypendium-sportowego-zawodnikowi-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 29.03.2010 4748/2010 Kultura, sport i turystyka https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47482010-z-dnia-29-marca-2010-w-sprawie-cofniecia-stypendium-sportowego-zawodnikowi-wojewodztwa-opolskiego/
Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki - Janusz Wójcik Sylwia Jóźków Województwo Opolskie