Uchwała Nr 4747/2010 z dnia 29 marca 2010 w sprawie powołania Komisji Oceniającej wnioski złożone w ramach konkursu na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47472010-z-dnia-29-marca-2010-w-sprawie-powolania-komisji-oceniajacej-wnioski-zlozone-w-ramach-konkursu-na-dofinansowanie-prac-konserwatorskich-restauratorskich-lub-robot-budowlanych-przy/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 29.03.2010 4747/2010 Kultura, sport i turystyka https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47472010-z-dnia-29-marca-2010-w-sprawie-powolania-komisji-oceniajacej-wnioski-zlozone-w-ramach-konkursu-na-dofinansowanie-prac-konserwatorskich-restauratorskich-lub-robot-budowlanych-przy/
Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki - Janusz Wójcik Sylwia Jóźków Województwo Opolskie