Uchwała Nr 4743/2010 z dnia 29 marca 2010 w sprawie przyjęcia projektu Aneksu nr 7 do umowy o dofinansowanie Zadania pn. „Budowa kompleksu zabiegowo – diagnostycznego oraz pawilonu poradni wraz z łącznikami spinającymi obiekty szpitalne w jedną całość” realizowanego w ramach projektu kluczowego pn. „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej” https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47432010-z-dnia-29-marca-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-7-do-umowy-o-dofinansowanie-zadania-pn-budowa-kompleksu-zabiegowo-diagnostycznego-oraz-pawilonu-por/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 29.03.2010 4743/2010 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47432010-z-dnia-29-marca-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-7-do-umowy-o-dofinansowanie-zadania-pn-budowa-kompleksu-zabiegowo-diagnostycznego-oraz-pawilonu-por/https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47432010-z-dnia-29-marca-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-7-do-umowy-o-dofinansowanie-zadania-pn-budowa-kompleksu-zabiegowo-diagnostycznego-oraz-pawilonu-por/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie