Uchwała Nr 4742/2010 z dnia 29 marca 2010 w sprawie przyjęcia projektu Aneksu nr 7 do umowy o dofinansowanie Zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń dla Oddziału Kardiochirurgii; Przebudowa Oddziału Neurochirurgii; Dobudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb rezonansu magnetycznego; Przebudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na potrzeby Wojewódzkiej Przychodni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej” realizowanego w ramach projektu kluczowego pn. „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej” https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47422010-z-dnia-29-marca-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-7-do-umowy-o-dofinansowanie-zadania-pn-przebudowa-pomieszczen-dla-oddzialu-kardiochirurgii-przebudowa-oddzia/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 29.03.2010 4742/2010 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47422010-z-dnia-29-marca-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-7-do-umowy-o-dofinansowanie-zadania-pn-przebudowa-pomieszczen-dla-oddzialu-kardiochirurgii-przebudowa-oddzia/https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47422010-z-dnia-29-marca-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-7-do-umowy-o-dofinansowanie-zadania-pn-przebudowa-pomieszczen-dla-oddzialu-kardiochirurgii-przebudowa-oddzia/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie