Uchwała Nr 4741/2010 z dnia 29 marca 2010 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności medycznej Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47412010-z-dnia-29-marca-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-przeksztalcenia-poprzez-rozszerzenie-dzialalnosci-medycznej-osrodka-leczenia-odw/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 29.03.2010 4741/2010 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47412010-z-dnia-29-marca-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-przeksztalcenia-poprzez-rozszerzenie-dzialalnosci-medycznej-osrodka-leczenia-odw/https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47412010-z-dnia-29-marca-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-przeksztalcenia-poprzez-rozszerzenie-dzialalnosci-medycznej-osrodka-leczenia-odw/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie