Uchwała Nr 4739/2010 z dnia 29 marca 2010 w sprawie zgłoszenia wniosków do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Klubowej w Grodkowie https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47392010-z-dnia-29-marca-2010-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-terenu-w-rejonie-ul-klubowej-w-grodkowie/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 29.03.2010 4739/2010 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47392010-z-dnia-29-marca-2010-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-terenu-w-rejonie-ul-klubowej-w-grodkowie/
Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej - Jolanta Paszkiewicz Sylwia Jóźków Województwo Opolskie