Uchwała Nr 4738/2010 z dnia 29 marca 2010 w sprawie zgłoszenia wniosków do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulicy Wachowskiej i Dobrodzieńskiej https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47382010-z-dnia-29-marca-2010-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-uchylenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-w-olesnie-w-rejonie-ulicy-wachowskiej-i-dobrodzienskiej/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 29.03.2010 4738/2010 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47382010-z-dnia-29-marca-2010-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-uchylenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-w-olesnie-w-rejonie-ulicy-wachowskiej-i-dobrodzienskiej/
Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej - Jolanta Paszkiewicz Sylwia Jóźków Województwo Opolskie