Uchwała Nr 4737/2010 z dnia 29 marca 2010 w sprawie zmiany uchwały nr 1624/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad przygotowania projektu indywidualnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia – Krobusz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, zmienionej Uchwałą nr 2175/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 lipca 2008 r. https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47372010-z-dnia-29-marca-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-16242008-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-marca-2008-r-w-sprawie-okreslenia-zasad-przygotowania-projektu-indywidualnego/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 29.03.2010 4737/2010 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47372010-z-dnia-29-marca-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-16242008-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-marca-2008-r-w-sprawie-okreslenia-zasad-przygotowania-projektu-indywidualnego/https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47372010-z-dnia-29-marca-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-16242008-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-marca-2008-r-w-sprawie-okreslenia-zasad-przygotowania-projektu-indywidualnego/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – Grzegorz Szymański Sylwia Jóźków Województwo Opolskie