Uchwała Nr 4727/2010 z dnia 29 marca 2010 w sprawie zmiany uchwały Nr 1423/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia „Listy wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013”zmienionej uchwałą Nr 2060/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r., Nr 2472/2008 z dnia 14 października 2008 r. oraz 3287/2009 dnia 5 maja 2009 r. https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47272010-z-dnia-29-marca-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-14232008-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-4-lutego-2008-r-w-sprawie-przyjecia-listy-wskaznikow-produktow-i-rezulta/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 29.03.2010 4727/2010 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47272010-z-dnia-29-marca-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-14232008-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-4-lutego-2008-r-w-sprawie-przyjecia-listy-wskaznikow-produktow-i-rezulta/https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47272010-z-dnia-29-marca-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-14232008-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-4-lutego-2008-r-w-sprawie-przyjecia-listy-wskaznikow-produktow-i-rezulta/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie