Uchwała Nr 4725/2010 z dnia 29 marca 2010 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wytycznych w zakresie użytkowania Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) oraz Systemu Elektronicznego Zarządzania i Monitoringu Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47252010-z-dnia-29-marca-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-wytycznych-w-zakresie-uzytkowania-krajowego-systemu-informatycznego-simik-07-13-oraz-systemu-elektronicznego-zarzadzania/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 29.03.2010 4725/2010 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47252010-z-dnia-29-marca-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-wytycznych-w-zakresie-uzytkowania-krajowego-systemu-informatycznego-simik-07-13-oraz-systemu-elektronicznego-zarzadzania/https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47252010-z-dnia-29-marca-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-wytycznych-w-zakresie-uzytkowania-krajowego-systemu-informatycznego-simik-07-13-oraz-systemu-elektronicznego-zarzadzania/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie