Uchwała Nr 4720/2010 z dnia 22 marca 2010 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach I naboru do poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47202010-z-dnia-22-marca-2010-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-i-naboru-do-poddzialania-5-1-2-wsparcie-lokalnej-infrastruktury-edukacyjnej-regionalnego-programu/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 22.03.2010 4720/2010 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47202010-z-dnia-22-marca-2010-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-i-naboru-do-poddzialania-5-1-2-wsparcie-lokalnej-infrastruktury-edukacyjnej-regionalnego-programu/https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47202010-z-dnia-22-marca-2010-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-i-naboru-do-poddzialania-5-1-2-wsparcie-lokalnej-infrastruktury-edukacyjnej-regionalnego-programu/https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47202010-z-dnia-22-marca-2010-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-i-naboru-do-poddzialania-5-1-2-wsparcie-lokalnej-infrastruktury-edukacyjnej-regionalnego-programu/https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47202010-z-dnia-22-marca-2010-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-i-naboru-do-poddzialania-5-1-2-wsparcie-lokalnej-infrastruktury-edukacyjnej-regionalnego-programu/https://bip.opolskie.pl/2010/04/uchwala-nr-47202010-z-dnia-22-marca-2010-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-i-naboru-do-poddzialania-5-1-2-wsparcie-lokalnej-infrastruktury-edukacyjnej-regionalnego-programu/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie