zawiadomienie o wszczęciu na wniosek KEIPER Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Świebodzinie postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych należących do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o. o., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu Zakładu w Skarbimierzu przy ul. Motoryzacyjnej 1 https://bip.opolskie.pl/2010/03/zawiadomienie-o-wszczeciu-na-wniosek-keiper-polska-sp-z-o-o-z-siedziba-w-swiebodzinie-postepowania-w-sprawie-o-udzielenie-pozwolenia-wodnoprawnego-na-wprowadzanie-do-urzadzen-kanalizacyjnych-naleza/ 03.04.2010 https://bip.opolskie.pl/2010/03/zawiadomienie-o-wszczeciu-na-wniosek-keiper-polska-sp-z-o-o-z-siedziba-w-swiebodzinie-postepowania-w-sprawie-o-udzielenie-pozwolenia-wodnoprawnego-na-wprowadzanie-do-urzadzen-kanalizacyjnych-naleza/
Manfred Grabelus Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Aleksandra Kaczmarek Województwo Opolskie