Uchwała Nr XXVIII/236/2004 z dnia 30 listopada 2004 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/227/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 października 2004 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych oraz pedagogów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie https://bip.opolskie.pl/2010/03/uchwala-nr-xxviii2362004-z-dnia-30-listopada-2004-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxvi2272004-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-26-pazdziernika-2004-r-w-sprawie-ustalenia-obowiazkowego-tygodniowe/ Uchwała Sejmiku 2004 Obowiązujący II 2002/2006 XXVIII 30.11.2004 XXVIII/236/2004 https://bip.opolskie.pl/2010/03/uchwala-nr-xxviii2362004-z-dnia-30-listopada-2004-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxvi2272004-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-26-pazdziernika-2004-r-w-sprawie-ustalenia-obowiazkowego-tygodniowe/
Sylwia Jóźków Województwo Opolskie