Uchwała Nr XXIV/218/2004 z dnia 28 września 2004 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/168/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania, przypadających według algorytmu w 2004 roku dla Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2010/03/uchwala-nr-xxiv2182004-z-dnia-28-wrzesnia-2004-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xviii1682004-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-31-marca-2003-r-w-sprawie-okreslenia-zadan-z-zakresu-rehabilitacji-za/ Uchwała Sejmiku 2004 Obowiązujący II 2002/2006 XXIV 28.09.2004 XXIV/218/2004 https://bip.opolskie.pl/2010/03/uchwala-nr-xxiv2182004-z-dnia-28-wrzesnia-2004-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xviii1682004-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-31-marca-2003-r-w-sprawie-okreslenia-zadan-z-zakresu-rehabilitacji-za/
Sylwia Jóźków Województwo Opolskie