Uchwała Nr XXIII/198/2004 z dnia 27 lipca 2004 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach https://bip.opolskie.pl/2010/03/uchwala-nr-xxiii1982004-z-dnia-27-lipca-2004-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-powolania-rady-spolecznej-samodzielnego-wojewodzkiego-szpitala-dla-nerwowo-i-psychicznie-chorych-w-branicach/ Uchwała Sejmiku 2004 Obowiązujący II 2002/2006 XXIII 27.07.2004 XXIII/198/2004 https://bip.opolskie.pl/2010/03/uchwala-nr-xxiii1982004-z-dnia-27-lipca-2004-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-powolania-rady-spolecznej-samodzielnego-wojewodzkiego-szpitala-dla-nerwowo-i-psychicznie-chorych-w-branicach/
Sylwia Jóźków Województwo Opolskie