Uchwała Nr XIX/177/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/155/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia programu wojewódzkiego pn. "Wojewódzki Program Aktywizacji Bezrobotnych" https://bip.opolskie.pl/2010/03/uchwala-nr-xix1772004-z-dnia-27-kwietnia-2004-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xvii1552004-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-24-lutego-2004-r-w-sprawie-przyjecia-programu-wojewodzkiego-pn-wojew/ Uchwała Sejmiku 2004 Obowiązujący II 2002/2006 XIX 27.04.2004 XIX/177/2004 https://bip.opolskie.pl/2010/03/uchwala-nr-xix1772004-z-dnia-27-kwietnia-2004-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xvii1552004-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-24-lutego-2004-r-w-sprawie-przyjecia-programu-wojewodzkiego-pn-wojew/
Sylwia Jóźków Województwo Opolskie