Uchwała Nr XIII/120/2003 z dnia 28 października 2003 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia zadań, na realizację których środki finansowe w 2003 r. przeznacza Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych https://bip.opolskie.pl/2010/03/uchwala-nr-xiii1202003-z-dnia-28-pazdziernika-2003-w-sprawie-zmiany-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-okreslenia-zadan-na-realizacje-ktorych-srodki-finansowe-w-2003-r-przeznacza-pan/ Uchwała Sejmiku 2003 Obowiązujący II 2002/2006 XIII 28.10.2003 XIII/120/2003 https://bip.opolskie.pl/2010/03/uchwala-nr-xiii1202003-z-dnia-28-pazdziernika-2003-w-sprawie-zmiany-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-okreslenia-zadan-na-realizacje-ktorych-srodki-finansowe-w-2003-r-przeznacza-pan/
Sylwia Jóźków Województwo Opolskie