Uchwała Nr XII/108/2003 z dnia 23 września 2003 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu https://bip.opolskie.pl/2010/03/uchwala-nr-xii1082003-z-dnia-23-wrzesnia-2003-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-powolania-rady-spolecznej-szpitala-wojewodzkiego-w-opolu/ Uchwała Sejmiku 2003 Obowiązujący II 2002/2006 XII 23.09.2003 XII/108/2003 https://bip.opolskie.pl/2010/03/uchwala-nr-xii1082003-z-dnia-23-wrzesnia-2003-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-powolania-rady-spolecznej-szpitala-wojewodzkiego-w-opolu/
Sylwia Jóźków Województwo Opolskie