Uchwała Nr 4688/2010 z dnia 16 marca 2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2010 rok https://bip.opolskie.pl/2010/03/uchwala-nr-46882010-z-dnia-16-marca-2010-w-sprawie-zmian-w-planie-dochodow-i-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2010-rok/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 16.03.2010 4688/2010 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2010/03/uchwala-nr-46882010-z-dnia-16-marca-2010-w-sprawie-zmian-w-planie-dochodow-i-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2010-rok/https://bip.opolskie.pl/2010/03/uchwala-nr-46882010-z-dnia-16-marca-2010-w-sprawie-zmian-w-planie-dochodow-i-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2010-rok/
Dyrektor Departamentu Finansów - Stanisław Mazur Sylwia Jóźków Województwo Opolskie