Uchwała Nr 4685/2010 z dnia 16 marca 2010 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno – Reumatologicznych z siedzibą w Kup https://bip.opolskie.pl/2010/03/uchwala-nr-46852010-z-dnia-16-marca-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-przeksztalcenia-poprzez-likwidacje-dzialalnosci-medycznej-samodzielnego-publiczn/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 16.03.2010 4685/2010 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2010/03/uchwala-nr-46852010-z-dnia-16-marca-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-przeksztalcenia-poprzez-likwidacje-dzialalnosci-medycznej-samodzielnego-publiczn/https://bip.opolskie.pl/2010/03/uchwala-nr-46852010-z-dnia-16-marca-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-przeksztalcenia-poprzez-likwidacje-dzialalnosci-medycznej-samodzielnego-publiczn/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie