Uchwała Nr 4683/2010 z dnia 16 marca 2010 w sprawie upoważnienia do złożenia i podpisania w imieniu Województwa Opolskiego oświadczenia woli o wyrażeniu zgody na realizację w 2010 roku „Programu wyrównywania różnic między regionami” https://bip.opolskie.pl/2010/03/uchwala-nr-46832010-z-dnia-16-marca-2010-w-sprawie-upowaznienia-do-zlozenia-i-podpisania-w-imieniu-wojewodztwa-opolskiego-oswiadczenia-woli-o-wyrazeniu-zgody-na-realizacje-w-2010-roku-progra/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 16.03.2010 4683/2010 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2010/03/uchwala-nr-46832010-z-dnia-16-marca-2010-w-sprawie-upowaznienia-do-zlozenia-i-podpisania-w-imieniu-wojewodztwa-opolskiego-oswiadczenia-woli-o-wyrazeniu-zgody-na-realizacje-w-2010-roku-progra/https://bip.opolskie.pl/2010/03/uchwala-nr-46832010-z-dnia-16-marca-2010-w-sprawie-upowaznienia-do-zlozenia-i-podpisania-w-imieniu-wojewodztwa-opolskiego-oswiadczenia-woli-o-wyrazeniu-zgody-na-realizacje-w-2010-roku-progra/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie