Uchwała Nr 4680/2010 z dnia 16 marca 2010 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2010 r. na terenie województwa opolskiego https://bip.opolskie.pl/2010/03/uchwala-nr-46802010-z-dnia-16-marca-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-okreslenia-ogolnej-powierzchni-przeznaczonej-pod-uprawy-maku-lub-konopi-wloknist/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 16.03.2010 4680/2010 Rolnictwo i obszary wiejskie https://bip.opolskie.pl/2010/03/uchwala-nr-46802010-z-dnia-16-marca-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-okreslenia-ogolnej-powierzchni-przeznaczonej-pod-uprawy-maku-lub-konopi-wloknist/https://bip.opolskie.pl/2010/03/uchwala-nr-46802010-z-dnia-16-marca-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-okreslenia-ogolnej-powierzchni-przeznaczonej-pod-uprawy-maku-lub-konopi-wloknist/
p.o. Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Wiesław Kryniewski Sylwia Jóźków Województwo Opolskie