Uchwała Nr 4678/2010 z dnia 16 marca 2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie budowli – komina znajdującego się terenie Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie https://bip.opolskie.pl/2010/03/uchwala-nr-46782010-z-dnia-16-marca-2010-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wydzierzawienie-budowli-komina-znajdujacego-sie-terenie-opolskiego-centrum-rehabilitacji-w-korfantowie/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 16.03.2010 4678/2010 Geodezja, kartografia i gospodarka nieruchomościami https://bip.opolskie.pl/2010/03/uchwala-nr-46782010-z-dnia-16-marca-2010-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wydzierzawienie-budowli-komina-znajdujacego-sie-terenie-opolskiego-centrum-rehabilitacji-w-korfantowie/
Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Jacek Górny Sylwia Jóźków Województwo Opolskie