Uchwała Nr 4676/2010 z dnia 16 marca 2010 w sprawie zmiany uchwały nr 2931/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia do stosowania procedur związanych z obsługą realizacji zadań delegowanych przez Agencję Płatniczą w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 https://bip.opolskie.pl/2010/03/uchwala-nr-46762010-z-dnia-16-marca-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-29312009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-23-lutego-2009-r-w-sprawie-przyjecia-do-stosowania-procedur-zwiazanych-z-obsluga/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 16.03.2010 4676/2010 Fundusze unijne (Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich) https://bip.opolskie.pl/2010/03/uchwala-nr-46762010-z-dnia-16-marca-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-29312009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-23-lutego-2009-r-w-sprawie-przyjecia-do-stosowania-procedur-zwiazanych-z-obsluga/
Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - Alicja Kłopeć Sylwia Jóźków Województwo Opolskie