Uchwała Nr 4664/2010 z dnia 12 marca 2010 w sprawie przyjęcia wzoru aneksu Nr 2/2010 do Porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Opolskim a Powiatem/Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu, zmienionego Aneksem nr 1/2009 https://bip.opolskie.pl/2010/03/uchwala-nr-46642010-z-dnia-12-marca-2010-w-sprawie-przyjecia-wzoru-aneksu-nr-22010-do-porozumienia-zawartego-pomiedzy-wojewodztwem-opolskim-a-powiatemopolskim-centrum-rozwoju-gospodarki-w-opolu-zm/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 12.03.2010 4664/2010 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/03/uchwala-nr-46642010-z-dnia-12-marca-2010-w-sprawie-przyjecia-wzoru-aneksu-nr-22010-do-porozumienia-zawartego-pomiedzy-wojewodztwem-opolskim-a-powiatemopolskim-centrum-rozwoju-gospodarki-w-opolu-zm/https://bip.opolskie.pl/2010/03/uchwala-nr-46642010-z-dnia-12-marca-2010-w-sprawie-przyjecia-wzoru-aneksu-nr-22010-do-porozumienia-zawartego-pomiedzy-wojewodztwem-opolskim-a-powiatemopolskim-centrum-rozwoju-gospodarki-w-opolu-zm/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie