Uchwała Nr 4629/2010 z dnia 05 marca 2010 w sprawie zmiany uchwały nr 4251/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego Samorządu Województwa Opolskiego /Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego/Departamentu Edukacji i Rynku Pracy pn. „Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki https://bip.opolskie.pl/2010/03/uchwala-nr-46292010-z-dnia-05-marca-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-42512009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-15-grudnia-2009-r-w-sprawie-przyjecia-do-realizacji-projektu-systemowego-samorzad/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 05.03.2010 4629/2010 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/03/uchwala-nr-46292010-z-dnia-05-marca-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-42512009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-15-grudnia-2009-r-w-sprawie-przyjecia-do-realizacji-projektu-systemowego-samorzad/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie