Uchwała Nr 4617/2010 z dnia 02 marca 2010 w sprawie zmiany uchwały nr 4409/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach III naboru poddziałania 1.1.2 „Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 https://bip.opolskie.pl/2010/03/uchwala-nr-46172010-z-dnia-02-marca-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-44092010-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-19-stycznia-2010-r-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-ii/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 02.03.2010 4617/2010 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/03/uchwala-nr-46172010-z-dnia-02-marca-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-44092010-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-19-stycznia-2010-r-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-ii/https://bip.opolskie.pl/2010/03/uchwala-nr-46172010-z-dnia-02-marca-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-44092010-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-19-stycznia-2010-r-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-ii/
Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki - Arkadiusz Tkocz Sylwia Jóźków Województwo Opolskie