Uchwała Nr XLII/424/2010 z dnia 23 lutego 2010 w sprawie wskazania przedstawiciela Sejmiku Województwa Opolskiego do udziału w pracach Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Opolu https://bip.opolskie.pl/2010/02/uchwala-nr-xlii4242010-z-dnia-23-lutego-2010-w-sprawie-wskazania-przedstawiciela-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-do-udzialu-w-pracach-regionalnej-rady-ochrony-przyrody-w-opolu/ Uchwała Sejmiku 2010 Obowiązujący III 2006/2010 XLII 23.02.2010 XLII/424/2010 https://bip.opolskie.pl/2010/02/uchwala-nr-xlii4242010-z-dnia-23-lutego-2010-w-sprawie-wskazania-przedstawiciela-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-do-udzialu-w-pracach-regionalnej-rady-ochrony-przyrody-w-opolu/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Sylwia Jóźków Województwo Opolskie