Uchwała Nr 4568/2010 z dnia 16 lutego 2010 w sprawie zaopiniowania "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Prószków" https://bip.opolskie.pl/2010/02/uchwala-nr-45682010-z-dnia-16-lutego-2010-w-sprawie-zaopiniowania-projektu-zalozen-do-planu-zaopatrzenia-w-cieplo-energie-elektryczna-i-paliwa-gazowe-dla-gminy-proszkow/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 16.02.2010 4568/2010 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2010/02/uchwala-nr-45682010-z-dnia-16-lutego-2010-w-sprawie-zaopiniowania-projektu-zalozen-do-planu-zaopatrzenia-w-cieplo-energie-elektryczna-i-paliwa-gazowe-dla-gminy-proszkow/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – Grzegorz Szymański Sylwia Jóźków Województwo Opolskie